Bockstael ! Feest ! Fête!

Zondag vierden we de make-over van het Bockstael plein. Nog een project van wijkcontract dat -na jaren overleg en plannen- realiteit is geworden.

Toen we het wijkcontract opstartten, was het onmiddellijk duidelijk dat er ‘iets’ met het Bockstaelplein moest gebeuren. Het is immers het kloppende hart van de wijk. Maar het is & was geen gemakkelijk plein: een plein met een hoog erfgoedgehalte, in de schaduw van het oude gemeentehuis van Laken, een bovengrondse autoparking in een wijk met een grote parkeerdruk, een populaire markt die er elke week moet kunnen plaatsvinden en een ondergrond die weinig vergroening toelaat.


Een uitdaging dus. (Ik denk ook dat er geen dossier is uit de vorige legislatuur waarover ik harder gediscuteerd heb met toenmalige collega Els Ampe dan dit). De heraanleg van dit plein beroerde ook heel hard de bewoners, vaak met tegenovergestelde meningen over wat er mee moest gebeuren.
Vandaag is het dus klaar, al is een plein nooit klaar.

🚲 De kasseien zijn afgezaagd, wat het comfort voor voetgangers en fietsers verhoogt.
🙌 De oversteekplaatsen zijn vereenvoudigd, wat de verkeersveiligheid verhoogt.
🌳Overal waar het kon zijn er bomen geplaatst.
🍻Aan de Square des Combattants is een weg geschrapt, alles is op 1 niveau gebracht en dat schept ruimte voor terrasjes.
🚸De metamorfose van de Lanneaustraat vind ik erg geslaagd: de straat lijkt veel breder en lichter door de parkeerplaatsen en bomen te verplaatsen, en ik denk echt de sportpiste en het speelpleintje (met de nu al zeer populaire trampolines!) goed gaan functioneren.
🌳 Ja, de scheve boom en verlichtingspaal zijn kunst, en over zijn bestaansrecht wordt heftig gediscuteerd en dat
maakt het dus nu al geslaagde kunst 🙂.

Niet alles uit het oorspronkelijke ontwerp is gerealiseerd: zo zijn er geen gaten gemaakt in de muur langs het spoor (Infrabel zag dat niet zitten) en werd het groenperkje op de square des combattants niet vergroot, niet toegankelijk gemaakt en niet verrijkt met banken (dat heeft de Commissie voor monumenten en landschappen geweigerd)
Maar echt. Ik ben trots op het resultaat. Ik ben geen schepen van wijkcontracten meer maar wel van openbare ruimte, en zo blijf ik het opvolgen.

Morgen is het dus groot feest (kom langs!), en ook: the proof of the pudding is in the eating. We zullen zien of en hoe het plein functioneert. Wie het gebruikt en hoe. En aanpassingen doorvoeren indien nodig. Een samenleving is nooit af. En onze pleinen (de livings van de stad) evolueren mee.

En nog even dit: morgen opent ook het nieuwe fietspunt van CyCLO aan het Bockstaelstation. CyCLO was echt een hele populaire partner in de wijkantenne en ik ben zeer blij dat ons plan om hun aanwezigheid definitief te verankeren ook gelukt is.

FR

La place Bockstael fait peau neuve et nous fêterons cela dimanche. Encore un projet de contrat de quartier devenu réalité – après des années de concertation et de planification.

Lorsque nous avons commencé le contrat de quartier, il est vite apparu évident qu’il fallait faire « quelque chose » avec la place Bockstael. C’est après tout le cœur battant du quartier. Mais ce n’était pas une place facile : une place avec une haute charge patrimoniale, à l’ombre de l’ancienne maison communale de Laeken, un parking en plein air dans un quartier avec une forte pression pour le stationnement, un marché de quartier qui doit pouvoir se tenir chaque semaine et un sous-sol qui permet très peu de verdurisation.

Un défi de taille donc. (Je ne pense pas qu’il y ait eu un dossier sous l’ancienne législature pour lequel j’ai eu autant débattu avec mon ancienne collègue Els Ampe que celui-ci). Le réaménagement de cette place a également suscité beaucoup d’émoi chez les habitant.e.s, souvent avec des opinions divergentes sur ce qu’il fallait en faire.

Alors aujourd’hui, c’est prêt, même si une place n’est jamais prête.

🚲 Les pavés ont été sciés, ce qui augmente le confort des piéton.ne.s et des cyclistes.

🙌Les passages piétons ont été simplifiés, ce qui augmente la sécurité routière.

🌳Des arbres ont été plantés partout où cela était possible.

🍻 Une voirie a été supprimée au niveau du square des Combattants, on en a fait un plain-pied pour créer de l’espace pour les terrasses.

🚸Je trouve la métamorphose de la rue Lanneau particulièrement réussie : la rue semble beaucoup plus large et plus fluide en déplaçant les parkings et les arbres, et je pense vraiment que la piste d’athlétisme et l’aire de jeux (avec les trampolines qui ont déjà leur succès !) fonctionneront parfaitement bien.

🌳Oui, l’arbre incliné et le mât qui l’éclaire sont de l’art, leur existence même est vivement débattue et, en soi, cela en fait une œuvre d’art réussie 🙂.

Tout n’a pas été réalisé des plans originaux : par exemple, aucun trou n’a été fait dans le mur le long de la voie ferrée (Infrabel n’a pas aimé cela) et l’espace vert sur le square des Combattants n’a pas été agrandi, ni été rendu accessible, ni été enrichi non plus de bancs (la Commission des Monuments et Sites a refusé cela).

Mais vraiment. Je suis fière du résultat. Je ne suis plus échevine des contrats de quartier, mais de l’espace public, et c’est ainsi que j’ai continué à  suivre le projet.

Alors demain, nous allons bien fêter cela (passez !), et aussi : ‘the proof of the pudding is in the eating’. Nous verrons si et comment la place fonctionne. Qui l’utilise et comment. Et nous ferons des ajustements si nécessaire. Une société n’est jamais finie. Et nos places (les ‘livings’ de la ville) évoluent avec elle.

Et encore une chose : le nouveau point vélo CyCLO ouvrira demain à la gare de Bockstael. CyCLO était un partenaire très apprécié de l’antenne de quartier et je suis très heureuse que notre plan d’ancrer définitivement leur présence dans le quartier ait abouti.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.