De “Doodskaai”: mijn vraag aan Els Ampe

Op 12 maart is het gemeenteraad in de Stad Brussel. Ik diende volgende vraag in. Ik hoop op verhelderende antwoorden. Ik hou jullie alleszins op de hoogte.

Op de vorige gemeenteraad werd bevestigd dat de doorsteek voor auto’s, dwars over de middenberm van de Handelskaai, geen tijdelijke interventie was gedurende de Kerstmarkt, maar een permanente, definitieve ingreep om auto’s nog meer ruimte en vrij spel te geven in het hart van Brussel. De betonblokken werden ondertussen vervangen door paaltjes. Binnenkort zal er een zebrapad en fietspad geschilderd worden, wat neerkomt op een verminking van deze prachtige groene wandel- en fietsboulevard. Al is dit natuurlijk veel meer dan louter een esthetische ingreep: de situatie die gecreëerd werd is levensgevaarlijk en verhoogt het aantal potentiële verkeersconflicten significant, zowel tussen auto’s en trams, tussen auto’s onderling, en last but not least: tussen auto’s ,voetgangers (inclusief spelende kinderen) en fietsers. Het is een kwestie van tijd – en ik wik mijn woorden wel degelijk- voor het eerste zware ongeval plaatsvindt op de Handelskaai. De benaming ‘Quai de la mort’ is in dat opzicht  niet overdreven. Een vader liet me weten dat hij zijn 2 spelende kinderen op het nippertje niet onder een auto’s zag belanden. Hij is – terecht – woedend. Ik heb 10 jaar in de Kaaienwijk gewoond en ik kan u zeggen dat het ongeloof, de woede, de radeloosheid over deze ingreep bij de buurtbewoners enorm is. Dit College heeft op vraag van mevrouw Ampe een racebaan gecreëerd van de KVS tot aan Ieperlaan en auto’s maken hier gretig gebruik van.

Volgens mevrouw Ampe ‘was de situatie daarvoor ook al gevaarlijk en is het daarom niet erg om het plein nog ongevaarlijker te maken’.  Laat de woorden even tot u doordringen. Dit tart echt elke verbeelding. Los van het absurdisme van dergelijke redenering, is de zichtbaarheid van de trams – die een grote bocht nemen op het plein- voor voetgangers en fietsers veel groter dan die van de auto’s die net na de bomen afdraaien. Ik hoorde mevrouw Ampe ook zeggen dat het beter voor ‘de symmetrie’ zou zijn. In het Engels zouden ze zeggen: ‘cut the crap’. Dit is niet voor de symmetrie, dit is voor de automobilist. Dat snapt het kleinste kind.

Mijn vragen aan mevrouw Ampe:

  • Ik vind het wel vaker moeilijk om de kronkels in uw brein te vatten, maar hier vraag ik met toch echt af: waarom? WAAROM? Het argument dat de KVS deze ingreep gevraagd had, blijkt een leugen. Gaat het dan echt over die paar auto’s die voorheen een stukje moesten omrijden tot IJzer, en zo een minuutje tijd verloren? Zijn er mensen die deze nieuwe doorsteek gevraagd hebben? Ik heb ze alleszins nog niet gehoord. Is er eigenlijk iemand geconsulteerd? De buurtbewoners, de handelaars, de families die hier elke dag voorbij komen? Waarom hebt u een succesvol project, gevraagd en gedragen door de buurt, zonder enige vorm van overleg, zomaar naar de vuilbak verwezen? Waarop baseert u zich, op welke nieuwe feiten?
  • De ‘Groene wandeling’, zoals de heraanleg van de Handelskaai aanvankelijk heette, was een project dat op vraag van de buurtbewoners aan wijkcontract de Kaaien is toegevoegd. Dit wijkcontract liep van 2010 tot 2014. De gewestelijke ordonnantie inzake ‘de organisatie van de stedelijke herwaardering’ bepaalt dat het Gewest middelen kan terugvorderen als projecten uitgevoerd in een Wijkcontract worden teruggedraaid/afgebroken. Minister-president Vervoort liet in het Brussels Parlement weten de gewestelijke subsidies voor de heraanleg van de Handelskaai te zullen terugvorderen indien de huidige situatie wordt behouden. Kiest de Stad er voor om dit geld terug te betalen of zal ze de oorspronkelijk situatie in ere herstellen?
  • Kan u mij zeggen of er een advies gevraagd werd aan de politie inzake deze gewijzigde verkeerssituatie? Indien dit het geval was, op welke datum werd dit advies uitgebracht en wat was de strekking? Was dit advies positief of negatief en welke opmerkingen werden door de politie gemaakt inzake de verkeersveiligheid?
  • Kan u mij zeggen of de administratie mobiliteit van de Stad Brussel een advies heeft gegeven over deze gewijzigde verkeerssituatie? Indien dit het geval was, op welke datum werd dit advies uitgebracht en wat was de strekking? Was dit advies positief of negatief en welke opmerkingen werden door de administratie gemaakt inzake de verkeersveiligheid?
  • Het is mijn vermoeden dat dit punt op het College werd gebracht zonder voorafgaand advies van administratie noch politie, wat in een geval van een gewijzigde verkeersituatie en grote risico’s inzake verkeersveiligheid, toch verplicht is. Bent u bereid om de Collegebeslissing inzake dit punt openbaar te maken?
  • Heeft u een voorafgaandelijk advies gevraagd aan de MIVB inzake het verhoogde risico op ongevallen tussen auto’s en trams? Met advies bedoel ik een formeel en technisch onderbouwde aanvraag en een gemotiveerd advies, geen e-mail van drie lijnen met een foto van google maps waarop een dikke pijl is getekend.
  • Minister Pascal Smet, Brussels minister bevoegd voor Mobiliteit, schreef u reeds twee brieven waarin hij u vroeg de oorspronkelijke verkeerssituatie te herstellen. Beide brieven bleven onbeantwoord. Minister Smet liet ook weten dat de huidige situatie illegaal is, aangezien een dergelijk wijziging van de verkeerssituatie door de gewestelijke minister van Mobiliteit moet worden goedgekeurd nadat een adviescommissie zich daarover uitspreekt. Meer precies: er moet een aanvullend reglement op het wegverkeer aangevraagd worden. Dit is niet gebeurd. Hoe bent u van plan deze illegale situatie ongedaan te maken?
  • Is de Burgemeester zich er van bewust dat, aangezien de geijkte procedure hier niet gevolgd werd, de nodige adviezen niet werden aangevraagd of in de wind geslagen, gezien de illegaliteit van de huidige situatie, hij persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld wanneer er zich een ongeval voordoet? Dit is, zoals ik reeds eerder vermeldde, slechts een kwestie van tijd.

De buurtbewoners plannen een protestactie op zondag 25 maart 2018 en zijn niet van plan zich hier bij neer te leggen. Ze hebben overschot van gelijk. Deze interventie is niet enkel hallucinant en irrationeel, ze is ook illegaal en levensgevaarlijk. Ik hoop dat ook dat u snel de doorsteek weer ongedaan maakt en de groene promenade in zijn oorspronkelijke staat herstelt.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.